Cơ sở y tế trọng điểm tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài

Là cơ sở y tế được tỉnh Osaka chọn làm cơ sở y tế trọng điểm tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài trong toàn bộ khu vực tỉnh, có khả năng tiếp nhận những trường hợp bị thương nặng, và nhận được sự cấp phép của Hệ thống công nhận cơ sở y tế tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài Nhật Bản (JMIP) do Quỹ tài trợ y tế và giáo dục Nhật Bản thực hiện.

Bệnh viện Đại học Osaka
Trung tâm y tế tổng hợp Rinku
Hội chữ thập đỏ Nhật Bản - Bệnh viện Chữ thập đỏ Osaka

Cơ sở y tế trọng điểm của khu vực tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài

Là cơ sở y tế được tỉnh Osaka chọn làm cơ sở y tế trọng điểm tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài ở mỗi cụm y tế thứ cấp, và xem xét tình trạng cải thiện môi trường hoặc kết quả thực tế trong việc tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài.

Cụm y tế Mishima

Tổ chức pháp nhân y tế xã hội Aijinkai - Bệnh viện Takatsuki
Tổ chức pháp nhân y tế Keijinkai - Bệnh viện Tanaka

Cụm y tế Kitakawachi

Tổ chức pháp nhân y tế Tập đoàn Tokushukai - Bệnh viện Nozaki Tokushukai

Cụm y tế Nakakawachi

Tổ chức pháp nhân y tế Tokushukai - Bệnh viện đa khoa Yao Tokushukai

Cụm y tế Minamikawachi

Hệ thống bệnh viện quốc gia - Trung tâm y tế Osaka Minami

Cụm y tế thành phố Sakai

Hệ thống bệnh viện Thành phố Sakai - Trung tâm y tế tổng hợp Thành phố Sakai

Cụm y tế Senshu

Tổ chức pháp nhân y tế xã hội Seichokai - Bệnh viện Fuchu

Cụm y tế thành phố Osaka

Hệ thống bệnh viện tỉnh Osaka - Trung tâm y tế tổng hợp - cấp tính Osaka
Viện nghiên cứu y học Tazuke Kofukai - Bệnh viện Kitano
Tổ chức pháp nhân y tế xã hội Kodokai - Bệnh viện Naniwa Ikuno