Mga medikal na institusyon na himpilan ng pag-admit ng dayuhang pasyente

Nakakuha ng Japan Medical Services Accreditation for International Patients (JMIP) na ipinapatupad ng Japan Medical Education Foundation na General Incorporated Foundation, at pinili ng Osaka Prefecture bilang medikal na institusyong magsisilbing himpilan ng pag-admit ng dayuhang pasyente sa lahat ng pook sa prefecture, at maaaring mag-admit ng malubhang kaso.

Local Incorporated Administrative Agency Rinku General Medical Center

Mga medikal na institusyon na lokal na himpilan ng pag-admit ng dayuhang pasyente

Batay sa pagganap at kalagayan ng pagsasaayos ng kapaligiran para sa pag-admit ng dayuhang pasyente, pinili ng Osaka Prefecture bilang medikal na institusyong magsisilbing himpilan ng pag-admit ng dayuhang pasyente sa bawat secondary medical area.

Medical area ng Lungsod ng Osaka

Local Incorporated Administrative Agency Osaka Prefectural Hospital Organization Osaka General Medical Center