Mga medikal na institusyon na himpilan ng pag-admit ng dayuhang pasyente

Nakakuha ng Japan Medical Services Accreditation for International Patients (JMIP) na ipinapatupad ng Japan Medical Education Foundation na General Incorporated Foundation, at pinili ng Osaka Prefecture bilang medikal na institusyong magsisilbing himpilan ng pag-admit ng dayuhang pasyente sa lahat ng pook sa prefecture, at maaaring mag-admit ng malubhang kaso.

Osaka University Hospital
Local Incorporated Administrative Agency Rinku General Medical Center
Japanese Red Cross Society Japanese Red Cross Osaka Hospital

Mga medikal na institusyon na lokal na himpilan ng pag-admit ng dayuhang pasyente

Batay sa pagganap at kalagayan ng pagsasaayos ng kapaligiran para sa pag-admit ng dayuhang pasyente, pinili ng Osaka Prefecture bilang medikal na institusyong magsisilbing himpilan ng pag-admit ng dayuhang pasyente sa bawat secondary medical area.

Medical area ng Mishima

AIJINKAI Healthcare Corporation Takatsuki General Hospital

Medical area ng Nakakawachi

Medical Corporation Tokushukai Yao Tokushukai General Hospital

Medical area ng Senshū

Social Medical Care Corporation Seichokai Fuchu Hospital

Medical area ng Lungsod ng Osaka

Local Incorporated Administrative Agency Osaka Prefectural Hospital Organization Osaka General Medical Center
Public Interest Incorporated Foundation Tazuke Kofukai Medical Research Institute Kitano Hospital
Social Medical Care Corporation Koudoukai Naniwa Ikuno Hospital